Termékek Menü
0

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat.


A www.gordiusinox-inoxshop.hu honlap Szolgáltatója a www.gordiusinox-inoxshop.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok adatkezelési előírásait érvényesíti. Az Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról tudomására jutott adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.


A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
 

Az adatkezelés célja a www.gordiusinox-inoxshop.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, és amennyiben a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.
A Felhasználói adatokba kizárólag az Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. Az Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Felhasználó hozzájárul, hogy az Szolgáltató, a megrendelés kézbesítését végző fuvarozó vagy futárszolgálat részére, az e feladat teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatait kiadja.

Felhasználó adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az gordiusinox@gordiusinox.hu e-mail címen.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Az Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
Az Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a www.gordiusinox-inoxshop.hu weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldal nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

 

 

 

Gordius Inox Kt
Logó

Negyvenezer nettó vásárlás  felett  a kiszállítás ingyenes. 

         

Kérjük olvassa el kezelési és csomagolási költségeinket, mielőtt véglegesíti megrendelését.